Spoločne pre budúcnosť, pridaj sa

Kto sme

Sme obyvatelia a priatelia Ružomberka, ktorým záleží na rozvoji nášho mesta a regiónu v prospech tých, ktorí tu žijú a pracujú.

Zakladajúci členovia združenia

Igor Vince

bývalý generálny riaditeľ SCP

Jozef Moravčík

majster Mondi SCP, a.s.

Michal Praženica

asistent primátora mesta Ružomberok

Jana Streitová

členka správnej rady Nadácie SUPRA

Marián Bujňák

riaditeľ SCP-PSS, s.r.o Ružomberok

Čo robíme

Kvalita života

Ponúkame riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí v Ružomberku a regióne Dolného Liptova

Zamestnanosť

Presadzujeme vytvorenie podmienok a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v meste za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľstva

Turistický ruch

Prispievame k zvýšeniu turizmu v Ružomberku a okolí formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov
favicon

Doprava

Podporujeme a pomáhame Ružomberku pri presadzovaní riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok

Kvalita života

Ponúkame riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí v Ružomberku a regióne Dolného Liptova

Zamestnanosť

Presadzujeme vytvorenie podmienok a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v meste za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľstva

Turistický ruch

Prispievame k zvýšeniu turizmu v Ružomberku a okolí formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov

Doprava

Podporujeme a pomáhame Ružomberku pri presadzovaní riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok

Ako sa stať členom

Členom OZ Ružomberčan sa môže stať každý, kto chce pomôcť Ružomberku a regiónu Dolného Liptova, najmä v oblasti zlepšenia dopravy, podpory priemyslu, zvýšenia turizmu, skvalitnenia životného prostredia a vytvárania podmienok pre lepší život nás všetkých.

Online prihlasovací formulár

Vyplniť

Prihlasovací formulár na stiahnutie

Stiahni

Členská karta

Členskú kartu OZ Ružomberčan získa každý člen občianskeho združenia a držiteľa oprávňuje na využívanie niektorých výhod, ktoré chceme so subjektmi prevádzkujúcimi rôzne činnosti a aktivity v meste a regióne dohodnúť.
clenska_karta

Členská karta OZ Ružomberčan oprávňuje jej držiteľa na využívanie týchto výhod:

Zľava na vstup do mestskej plavárne

Na plavárni, pri pokladni, sa preukážete členskou kartou. Zakúpite si zľavnený lístok, cena ktorého je 1,- €. Na zozname v pokladni podpíšete zakúpenie zľavneného lístka a uvediete dátum, kedy ste zľavu využili.  Zoznam je dôležitý na vyúčtovanie služby, OZ za Vás uhradí sumu do plnej ceny lístka.

Zľava na Kúpele Lúčky

Členovia OZ majú zľavy 20% z aktuálneho cenníka Aqua-vital Parku. Podmienkou získania zľavy je preukázania sa občianskym preukazom a členskou kartou. Zľava sa poskytuje aj pre priameho rodinného príslušníka (deti, manželka, manžel). Zľava neplatí na zakúpenie permanentky a nie je možné zľavu  kumulovať ani kombinovať s inými akciami a špeciálnymi ponukami.

Bezplatné cestovanie v MHD pre členov OZ Ružomberčan nad 65 rokov

Členovia, ktorí môžu túto výhodu využívať, sa pri nástupe do autobusu preukážu vodičovi členskou kartou a občianskym preukazom. Dostanú cestovný lístok v hodnote 0,-€. Cestovné, v cenníkom stanovenej hodnote, vyúčtuje prepravca OZ Ružomberčan.

 

Zľava na ubytovanie a rodinné akcie v Hoteli Malina

Členovia OZ majú zľavu 10 %  na ubytovanie a rodinné akcie na základe predloženia členskej karty.

 

Voľný vstup na kultúrne podujatia organizované Nadáciou SUPRA Pri vstupe na podujatie sa preukážete členskou kartou.

 

Voľný vstup na všetky domáce futbalové zápasy MFK Ružomberok

Voľný vstup Vám na zápasy zaručí sezónna permanentka, ktorú získate v kancelárii OZ Ružomberčan na Vaše meno. Kontrola, že ju využívajú výhradne členovia, bude na vstupe do štadióna, kde sa preukážete permanentkou a členskou kartou.

 

Voľný vstup na všetky domáce zápasy MBK Ružomberok

Voľný vstup Vám na zápasy zaručí sezónna permanentka, ktorú získate v kancelárii OZ Ružomberčan na Vaše meno. Kontrola, že ju využívajú výhradne členovia, bude na vstupe do športovej haly, kde sa preukážete permanentkou a členskou kartou.

 

Uvedené výhody členovia môžu využívať od augusta 2017. Zvýhodnené cestovné v MHD od 23.8.2017.

Informácie o ďalších, pre členov OZ dojednaných výhodách, Vám aktuálne poskytneme.

Aktuality

Kontakt

Top