Spoločne pre budúcnosť, pridaj sa

Kto sme

Sme obyvatelia a priatelia Ružomberka, ktorým záleží na rozvoji nášho mesta a regiónu v prospech tých, ktorí tu žijú a pracujú.

Zakladajúci členovia združenia

Igor Vince

bývalý generálny riaditeľ SCP

Jozef Moravčík

majster Mondi SCP, a.s.

Michal Praženica

asistent primátora mesta Ružomberok

Jana Streitová

členka správnej rady Nadácie SUPRA

Marián Bujňák

riaditeľ SCP-PSS, s.r.o Ružomberok

Čo robíme

Kvalita života

Ponúkame riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí v Ružomberku a regióne Dolného Liptova

Zamestnanosť

Presadzujeme vytvorenie podmienok a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v meste za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľstva

Turistický ruch

Prispievame k zvýšeniu turizmu v Ružomberku a okolí formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov
favicon

Doprava

Podporujeme a pomáhame Ružomberku pri presadzovaní riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok

Kvalita života

Ponúkame riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí v Ružomberku a regióne Dolného Liptova

Zamestnanosť

Presadzujeme vytvorenie podmienok a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v meste za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľstva

Turistický ruch

Prispievame k zvýšeniu turizmu v Ružomberku a okolí formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov

Doprava

Podporujeme a pomáhame Ružomberku pri presadzovaní riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok

Ako sa stať členom

Členom OZ Ružomberčan sa môže stať každý, kto chce pomôcť Ružomberku a regiónu Dolného Liptova, najmä v oblasti zlepšenia dopravy, podpory priemyslu, zvýšenia turizmu, skvalitnenia životného prostredia a vytvárania podmienok pre lepší život nás všetkých.

Online prihlasovací formulár

Vyplniť

Prihlasovací formulár na stiahnutie

Stiahni

Členská karta

Členskú kartu OZ Ružomberčan získa každý člen občianskeho združenia a držiteľa oprávňuje na využívanie niektorých výhod, ktoré máme so subjektmi prevádzkujúcimi rôzne činnosti a aktivity v meste a regióne dohodnuté.
clenska_karta

Členská karta OZ Ružomberčan oprávňuje jej držiteľa na využívanie týchto výhod:

Zľava na vstup do mestskej plavárne

Na plavárni, pri pokladni, sa preukážete členskou kartou. Zapíšete sa do zoznamu v pokladni uvediete meno, číslo kartičky OZ, dátum, kedy ste zľavu využili a podpíšete sa.  Zoznam je dôležitý na vyúčtovanie služby, OZ za Vás uhradí sumu 1,-€ a do plnej ceny lístka – vstupenky na plaváreň si doplatíte vy.

Zľava na ubytovanie a rodinné akcie v Hoteli Malina

Členovia OZ majú zľavu 10 %  na ubytovanie a rodinné akcie na základe predloženia členskou kartou OZ Ružomberčan.

Voľný vstup na kultúrne podujatia organizované Nadáciou SUPRA                                     

Pri vstupe na podujatie sa preukážete kartičkou člena OZ.

 

Voľný vstup na všetky domáce futbalové zápasy MFK Ružomberok

Voľný vstup Vám na zápasy zaručí členskou kartou OZ Ružomberčan. Na domáce futbalové zápasy Fortuna ligy predložíte v pokladni na futbalovom štadióne kartičku, svoju totožnosť preukážete občianskym preukazom a dostanete vstupenku s nulovou hodnotou, t. j. zdarma.

 

Nákup v predajni TAURIS Ružomberok, Podhora 1306/51 –   Tesco

V týždňových intervaloch bude pripravovať Tauris akcie – zľavy na určité mäsá a mäsové výrobky. Aktuálny oznam mies a mäsových výrobkov bude zverejnený v predajni. Člen OZ pred platením predloží svoju členskú kartu OZ Ružomberčan, ktorá bude overená a nasnímaná do pokladne predajne.

 

Zľava na vstupné do Vodného sveta Turisticko rekreačného komplexu GOTHAL   

Členovia OZ majú zľavy z aktuálneho cenníka Vodného sveta Gothal v dňoch pondelok -štvrtok.  Podmienkou získania zľavy je preukázania sa občianskym preukazom a členskou kartou pri pokladni.

 

Informácie o ďalších výhodách, ktoré dojednáme, alebo zmeny v čerpaní výhod, budú zverejnené v Aktualitách.

Aktuality

Kontakt

Top