DEŇ MATIEK 2019

Nedeľa 12.5.2019 bola sviatkom všetkých žien – matiek. Naše občianske združenie si uctilo mamy, staré mamy ale aj budúce mamičky. Z vrúcnej vďaky za lásku, starostlivosť, prebdené noci, za ten najúžasnejší zázrak na svete – za dar života, sme poďakovali mamám ako ináč, milým slovom, pesničkami, ružou a medovníkovým srdiečkom.

Koncert populárneho Dalibora  Jandu a jeho dcéry Jiřiny Anny OZ Ružomberčan a Nadácia Supra zorganizovali na základe iniciatívy a podpory p. Milana Fiľa, ktorý sa nemohol tohtoročných osláv zúčastniť.

Všetkým Ružomberským mamám však poslal kyticu úprimných pozdravov s prianím pevného zdravia,     radosti a pohody v rodinách, aby tváre mám zdobil úsmev a v srdci ich hriala láska detí a vnúčat.

Počas koncertu Nadácia Supra odovzdala vybratým rodinám, kde sa radosti prepletajú s obavami o zdravie alebo zabezpečenie základných potrieb a Centru špeciálno-pedagogického poradenstva v Ružomberku finančnú pomoc vo výške 20 tis.€

Drahé mamy, prajeme vám a vašim blízkym, pevné zdravie, nech každý deň do roka aspoň na malú chvíľu  máte sviatok.

Top