Pozvánka na brigádu v Klačníku, výsadba stromčekov

Počas minulého roka OZ Ružomberčan a Mestské lesy Ružomberok začali spolupracovať na projekte „Zalesňovanie – pridaj sa k nám“. Na jar 2018 vysadili členovia 1000 sadeníc stromčekov v lokalite Baničné. V priebehu roka sa postarali o ďalších 2000 mladých smrekov, bukov na rozlohe viac ako 0,70 ha. V starostlivosti o životné prostredie a výsadbu stromkov po kalamitnej ale aj obnovnej ťažbe bude OZ pokračovať aj v tomto roku.

Top