Spoločne pre budúcnosť, pridaj sa

Kto sme

Sme obyvatelia a priatelia Ružomberka, ktorým záleží na rozvoji nášho mesta a regiónu v prospech tých, ktorí tu žijú a pracujú.

Igor Vince

bývalý generálny riaditeľ SCP

Jozef Moravčík

majster Mondi SCP, a.s.

Michal Praženica

asistent primátora mesta Ružomberok

Jana Streitová

členka správnej rady Nadácie SUPRA

Marián Bujňák

riaditeľ SCP-PSS, s.r.o Ružomberok

Čo robíme

Kvalita života

Ponúkame riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí v Ružomberku a regióne Dolného Liptova

Zamestnanosť

Presadzujeme vytvorenie podmienok a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v meste za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľstva

Turistický ruch

Prispievame k zvýšeniu turizmu v Ružomberku a okolí formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov
favicon

Doprava

Podporujeme a pomáhame Ružomberku pri presadzovaní riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok

Kvalita života

Ponúkame riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí v Ružomberku a regióne Dolného Liptova

Zamestnanosť

Presadzujeme vytvorenie podmienok a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v meste za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľstva

Turistický ruch

Prispievame k zvýšeniu turizmu v Ružomberku a okolí formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov

Doprava

Podporujeme a pomáhame Ružomberku pri presadzovaní riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok

Ako sa stať členom

Členom OZ Ružomberčan sa môže stať každý, kto chce pomôcť Ružomberku a regiónu Dolného Liptova, najmä v oblasti zlepšenia dopravy, podpory priemyslu, zvýšenia turizmu, skvalitnenia životného prostredia a vytvárania podmienok pre lepší život nás všetkých.

Online prihlasovací formulár

Vyplniť

Prihlasovací formulár na stiahnutie

Stiahni

Členská karta

Členskú kartu OZ Ružomberčan získa každý člen občianskeho združenia a držiteľa oprávňuje na využívanie niektorých výhod, ktoré máme so subjektmi prevádzkujúcimi rôzne činnosti a aktivity v meste a regióne dohodnuté.
clenska_karta
  • Zľava na vstup do mestskej plavárne

Na plavárni, pri pokladni, sa preukážete členskou kartou. Zapíšete sa do zoznamu v pokladni uvediete meno, číslo kartičky OZ, dátum, kedy ste zľavu využili a podpíšete sa.  Zoznam je dôležitý na vyúčtovanie služby, OZ za Vás uhradí sumu 1,-€ a do plnej ceny lístka – vstupenky na plaváreň si doplatíte vy.

  • Zľava na ubytovanie a rodinné akcie v Hoteli Malina

Členovia OZ majú zľavu 10 %  na ubytovanie a rodinné akcie na základe predloženia členskej karty.

  • Voľný vstup na kultúrne podujatia organizované Nadáciou SUPRA         

             Pri vstupe na podujatie sa preukážete členskou kartou.

  • Voľný vstup na všetky domáce futbalové zápasy MFK Ružomberok                   

            Voľný vstup Vám na zápasy zaručí kartička člena OZ Ružomberčan. Na domáce futbalové zápasy Fortunaligy predložíte v pokladni na futbalovom štadióne kartičku, svoju totožnosť preukážete občianskym preukazom a dostanete vstupenku s nulovou hodnotou t. j. zdarma.

  • Zľava na vstupné do Vodného sveta Turisticko-rekreačného komplexu GOTHAL     

Členovia OZ majú zľavy z aktuálneho cenníka Vodného sveta Gothal v dňoch pondelok -štvrtok.  Podmienkou získania zľavy je preukázania sa občianskym preukazom a členskou kartou pri pokladni.

Aktuality

Kontakt

    Top