Ďalšia výhoda pre členov OZ

OZ Ružomberčan, od svojho vzniku, ponúka pre svojich členov možnosť relaxovať za zvýhodnené vstupné v kúpeľoch Lúčky. Od 1.októbra 2019 nadviazalo naše občianske združenie spoluprácu s Turisticko-relaxačným komplexom Gothal Liptovská Osada. Na základe uzatvorenej dohody pribudla možnosť pre našich členov využívať zľavnené vstupné do areálu Vodného sveta a do fitness centra komplexu Gothal.

Prosíme svojich členov, ktorí využijú možnosť navštevovať komplex za zľavnené ceny, aby sa oboznámili so stručnými podmienkami uverejnenými na našej stránke. Pri vstupe do zariadení Vodného sveta a fitness centra, aby si preštudovali Návštevný poriadok a dodržiavali ho.

V prípade, že o vstup za zvýhodnené ceny má záujem využiť skupina členov OZ Ružomberčan nad 10 osôb je potrebné to oznámiť zariadeniu Gothal aspoň 2 dni vopred na tel. číslo 0917324518 (p. Juraj Nemček)

 

 

 

Top