Letná kvapka krvi

„V lete je na celom území Slovenska nedostatok krvi. Ľudia, a teda aj pravidelní darcovia, sú na dovolenkách a študenti, ktorí tvoria značnú časť darcov, prázdninujú,“ hovorí MUDr. Juraj Mitura, prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie ÚVN SPN Ružomberok. To bola výzva pre OZ Ružomberčan aby v spolupráci s Klinikou hematológie a transfuziológie UVN SNP Ružomberok zorganizovalo 26.6.2020 druhý ročník akcie Letná kvapka krvi.
Do projektu sa zapojilo 50 darcov z Ružomberka a okolia, členovia občianskeho združenia ale aj tí, ktorí členmi nie sú. Medzi darcami boli „ostrieľaní kozáci“, darcovia s počtom 50 darovaní ale aj študenti, ktorí prišli darovať prvý, resp. druhý raz. OZ Ružomberčan sa každému darcovi poďakovalo za tento ušľachtilý čin malou pozornosťou od spoločnosti TAURIS.
Veľmi si vážime, že darcovia prijali naše pozvanie.
Všetkým darcom aj týmto spôsobom posielame veľké „ĎAKUJEME“.

Top