Letné mesiace sú kritickým obdobím, kedy aj malá kvapka krvi môže zachrániť život.

OZ Ružomberčan a Klinika hematológie a transfuziológie UVN SNP Ružomberok – FN už po druhý raz spoločne organizujú výzvu pre darcov krvi „Letná kvapka krvi“. Darovanie krvi je ten najhumánnejší čin, ktorým môžeme pomôcť jeden druhému. Často je to pomoc, ktoré tomu druhému zachráni život. Preto sa s prosbou obraciame na dobrovoľných darcov krvi, ale aj na ľudí, ktorí ešte krv nedarovali, aby sa stali darcami.
Letná kvapka krvi sa uskutoční dňa 26.júna 2020 v čase od 7.00 hod do 11.00 hod.
Odberné miesto – Klinika hematológie a transfuziológie UVN SNP Ružomberok – FN.
Nesmierne si vážime všetkých, ktorí zdravie a záchranu života vnímajú ako najcennejšiu hodnotu a svojim činom to aj dokazujú.

S úctou a poďakovaním výbor združenia a kolektív KHaT

Top