OŠETRENIE STRMČEKOV PROTI OHRYZU LESNOU ZVEROU

Každý z nás môže urobiť niečo pre skvalitnenie životného prostredia. Príležitosť pre to dáva aj náš projekt „Zalesňovanie – pridaj sa k nám“. Dňa 25.10.2019 sa 50 členov – dobrovoľníkov zúčastnilo na tretej brigáde v rámci tohto projektu, v tomto roku. Ošetrili spolu viac mladý porast vysadený na viac ako 3 hektároch lesa v lokalite Baničné a lokalite Klačník.
Veľká vďaka patrí našim stálym dobrovoľníkom, ktorých v takejto aktivite neobmedzuje vek ani boľavé nohy.

Top