OZ Ružomberčan a futbalisti Ruže

Pomáhame si navzájom. Kto má empatiu a môže, pomáha v tento kritický čas spôsobený epidémiou koronavírusu.
Včera (26.3.2020) na podnet p. Milana Fiľa sa na okružnú cestu dolným Liptovom vydali členovia výboru OZ Ružomberčan, tréner Ruže a traja futbalisti. Zariadeniam sociálnej starostlivosti o seniorov a liečebni pre dlhodobo chorých ale aj trom komunitným centrám rozviezli deväť paliet hygieny.
Tovar bol darom fabriky SHP Harmanec.
V mene obdarovaných ďakujeme za poskytnutú pomoc.

Prajeme všetkým pevné zdravie. Buďme k sebe aj k svojim susedom zodpovední a nápomocní.

Výbor združenia

Top