OZ RUŽOMBERČAN PO PRESTÁVKE ŠTARTUJE AKTIVITY

OZ Ružomberčan po prestávke spôsobenej opatreniami prijatými v súvislosti s pandémiou koronavírusu začína organizovať aktivity.
V programe zlepšenia podmienok života a skvalitnenia životného prostredia, sme pripravili brigádu v spolupráci s obcou Štiavnička.
Štiavničkou pretekajú dva potoky – Ludrovianka a Štiavničianka. Pred nedávnom bola dokončená regulácia Ludrovianky. Koryto je upravené ale v potoku a na brehoch sú „pamiatky“ v podobe plastov, plechovíc a iných odpadkov. Odpadky sú aj v koryte a na brehoch Štiavničanky, s ktorou sa Ludrovianka spája a preteká celou obcou.
Kto má chuť, rád prírodu, poriadok a má voľný čas, je na akcii vítaný.
Prosím, prihláste sa na telefónnom čísle alebo e-milom uvedenom na pozvánke.
Spätne dostanete podrobnejšie informácie o realizácii tejto aktivity.

Výbor združenia

Top