Pozvanie na brigádu

OZ Ružomberčan prispieva aktívnou činnosťou k obnove lesných porastov v okolí nášho mesta.
Pravidelne, už tretí rok v spolupráci s Mestskými lesmi Ružomberok, vysádzame mladé stromky, vyžíname burinu okolo nich a natierame ich repelentom proti poškodeniu lesnou zverou.
Posledná tohtoročná brigáda členov OZ bude práve zameraná na zabezpečenie ochrany proti ohryzu lesnou zverou. Máme naplánované ošetriť 3 000 sadeníc vysadených vlani a v tomto roku.

Je to výzva, ktorá sa stane realitou vtedy, keď sa do práce zapojí aspoň 40 dobrovoľníkov z nášho 8 tisícového združenia.

Top