Rúško – dnes opodstatnený ochranný doplnok nášho odevu.

V dnešnej dobe platí 5 základných pravidiel prevencie pred koronavírusom Covid -19:
– Časté a dôkladné umývanie rúk
– Nosenie rúška (Nosenie rúška na verejnosti sa stalo povinné)
– Odstup pri stretnutí s druhým človekom
– Nosenie rukavíc
– Zostať doma – obmedziť pohyb na verejnosti, alebo zostať v karanténe
OZ Ružomberčan a Nadácia SUPRA získali od svojho podporovateľa pána Milana Fiľa 20 tisíc rúšok.
V priebehu mesiaca apríl sme rúška distribuovania zamestnancom Mondi SCP pre používanie mimo fabriku. Rúška sme doručili aj členovia OZ Ružomberčan starším ako 50 rokov bývajúcim v Ružomberku a obciach ružomberského okresu. Členom, bývajúcim mimo Ružomberok budú rúška doručené poštou.

Veľké poďakovanie pri zvládnutí tejto úlohy patrí futbalistom MFK Ružomberok, ktorí ochotne nabalili 16 tisíc rúšok a pomohli aj s roznášaním. Osobné doručovanie členom alebo do poštových schránok pomohli realizovať členovia združenia. Bez ich ochoty a nezištnej „hry na poštárov“ by sme rúška určite nedokázali distribuovať. Veľká vďaka za vašu empatiu a dobrovoľnícku pomoc.

Zostávajúce rúška Nadácia SUPRA poskytne domovom sociálnej starostlivosti a vybratým komunitám.

Pre distribúciu rúšok sme použili údaje, ktoré si členovia združenia uviedli pri registrácii. Z dôvodu zle uvedenej adresy alebo presťahovania sme niektorým členom rúška doručiť nevedeli.
Upozorňujeme preto členov OZ Ružomberčan, doplňte alebo upravte si údaje v evidencii prostredníctvom:
info@ozruzombercan.sk

Výbor združenia

Top