Úprava hrobov na Ružomberskom cintoríne

Cieľom akcie „Úprava  hrobov na Ružomberskom cintoríne“, zo dňa dňa 23.10.2019 bolo ukázať spájanie sa komunity v meste, v ktorom žijeme či pracujeme. Touto aktivitou sme začali spoluprácu s Katolíckou univerzitou v Ružomberku.
Spoločne so študentmi Pedagogickej fakulty KU Ružomberok  sme  na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých ošetrili niektoré hroby osobností nášho mesta, napr. hrobku rodiny Makovických, hroby rodiny Houdekovcov, Miloša Krnu, Jozefa Matúša Buriana, Jozefa Hollého, Márie Sidorovej, Karola Murgaša, Alojza Pavču, Ignáca Grebáča Orlova, Andreja Zošťáka,  Júliusa a Arthura Kürtiovcov.

Top