Úprava hrobov na ružomberskom cintoríne

OZ Ružomberčan pozvalo na  spoluprácu KÚ Ružomberok.

Pedagogická fakulta KU v rámci projektu Dobrovoľníctvo  a OZ Ružomberčan si zobrali za „svoje“ hroby významných osobností nášho mesta nachádzajúce sa na Ružomberskom cintoríne, ktoré sú neudržiavané a nemajú už vlastníkov.
Pred Sviatkom všetkých svätých študenti – dobrovoľníci postarajú o opustené hroby.
OZ Ružomberčan túto aktivitu zabezpečí organizačne.

Top