Vydávanie balíkov, benefitu Hygiena 2

Benefit – balík HYGIENA 2
Výdaj balíkov – výrobkov z hygienického papiera sa bude konať dňa 17.12.2019 a 18.12.2019.
Môžete si vybrať, ktorý termín Vám vyhovuje.
Čas výdaja 17.12.2019 od 9.00 hod do 17.00 hod.
Čas výdaja 18.12.2019 od 9.00 hod do 17.00 hod.
V obidvoch prípadoch bude miesto výdaja Futbalový štadión MFK Ružomberok, pri vstupe
na A tribúnu, brána z ulice Športovej.
Balík HYGIENA 2 bude vymenený za poukaz s fialovým pásikom, vypíšte si ho podľa predtlače.
Balíkov HYGIENY 2 je pripravených toľko, koľko poukazov bolo členom vydaných.
Prosíme členov združenia, aby využili ponúkaný výdajný čas v celom rozsahu.
Pre tých, ktorí si poukazy doteraz neprevzali,  tieto sa pri vydávaní balíkov vydávať nebudú.
Vzor vyplneného poukazu:

Top