Literárna súťaž 2017 pre žiakov ZŠ a SŠ

Téma: Ako by sa v Ružomberku žilo, keby bola v Ružomberku diaľnica …..
Cieľ projektu: Cieľom súťaže je poukázať na pozitíva a hodnoty, ktoré prinesie riešenie dopravnej
situácie z pohľadu detí a mládeže. Dať deťom priestor na vyjadrenie názoru, ako oni vnímajú
výstavbu D1 a R1 v regióne dolného Liptova (ružomberského okresu)
Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ mesta Ružomberok a obcí
ružomberského okresu a žiaci SŠ z ružomberského okresu.
Žáner : esej, poviedka, reportáž, ….. (nie je zaväzujúco určené)
Rozsah: minimálne 100 slov a maximálne 300 slov

Termíny – časový harmonogram:

Vyhlásenie súťaže: 15.11.2017
Odovzdanie prác: 15.12.2017
Hodnotenie prác: 15.1.2018
Vyhlásenie výsledkov: do 31.1.2018

Hodnotenie: 1. samotné práce žiakov v dvoch kategóriách ZŠ a SŠ I. – IV. miesto odmenené
hodnotnými cenami
2. školy za účasť podľa % odovzdaných prác z celkového počtu žiakov odmenené
papierom a papierovými výrobkami
Porota: 1. kolo delegovaní študenti PF KU Ružomberok + Štreitová
2. kolo Pavlík, Krška, Haspra, Vince, Bujňák, Kaščáková
Spôsob doručenia: Vypracované práce odovzdajú školy do kancelárie OZ Ružomberčan na
Bystrickej cesta 1 Ružomberok, kompletne za celú školu. Na každej práci bude uvedené meno
žiaka, ročník a škola, ktorú žiak navštevuje.

Leták na stiahnutie: Literárna súťaž ZŠ a SŠ

Top