Upratovanie hrobov na ružomberskom cintoríne

Popri upratovaní hrobov sme sa dozvedeli zaujímavé skutočnosti.

Spolupráca s KU Ružomberok mala v tomto roku pri čistení hrobov ružomberských osobností nový charakter. Vedecký pracovník KU Ružomberok, veľký milovník Ružomberskej histórie, člen nášho „ozetka“ Radislav Kendera nám pri prechádzaní cintorínom a upratovaní porozprával fakty a zaujímavosti o osobnostiach, ktorých miesta posledného odpočinku sme čistili.

Zásluhou 18 členov OZ Ružomberčan bolo očistených 12 hrobov a aj Pamätník hrdinom I. a II. Svetovej vojny. Na Ružomberskom cintoríne je pochovaných viac ako 200 osobností národného aj svetového významu. Nezabúdajme na nich, buďme na nich hrdí a aspoň raz v roku im prejavme úctu.

Top